MC Bulldog

Milsbeek

Begin jaren tachtig gingen diverse motorrijders zondags in groepsverband een ritje maken. Langzamerhand werd het plan geopperd om een motorclub op te richten. In 1982 werd een avond georganiseerd voor iedereen die belangstelling had. Na veel gepraat werd besloten om er een officiële vereniging van te maken, MC Bulldog, aangesloten bij de Kon. Ned. Motorrijders Vereniging (KNMV) en bij de Kamer van Koophandel. Momenteel hebben we een bestuur van 7 en een ledental van ongeveer 55.

Als eerste activiteit van de destijds pas opgerichte club, stond een toerrit op het programma, de Jan Bengo Toerrit. Hieraan namen ongeveer 30 motoren deel. Dit evenement is inmiddels uitgegroeid naar een jaarlijks terugkerende happening met gemiddeld zo´n 70 inschrijvingen. Het wordt ieder jaar op de tweede zondag van september verreden met als start- en finish plaats ons clubhuis De Diepen, aan de Zwarteweg in Milsbeek.

Vele activiteiten hebben er in de loop van de jaren plaats gevonden waaronder diverse jaarlijks terugkerende:

  • Op één van de eerste zaterdagen in het nieuwe jaar vindt een nieuwjaarsreceptie plaats.
  • In het eerste kwartaal van het jaar is de Algemene Ledenvergadering.
  • Een (lang) weekend weg met de tent of in een pension meestal in april en juni.
  • Diverse avond- en zondagsritten van ongeveer 90 tot 100 kilometer
  • Verder worden er in clubverband nog diverse toerritten van andere clubs gereden.
  • In de wintermaanden worden nog enkele activiteiten georganiseerd om het onderlinge contact te handhaven, o.a. bowlen of informatie-avond. Zo gaan we de laatste jaren ook in het voor- en najaar gezellig Karten met leden van de club.

We hebben een ruim gevulde evenementenkalender.

De contributie bedraagt €40,00 per jaar.

Mocht je nog vragen hebben, neem dan even contact met ons op.

Met vriendelijke groet,

Theo Noij, secretaris
Namens M.C. Bulldog Milsbeek
024-6777094